Aktualności

Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w likwidacji ogłasza kolejny przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o przetargu, regulaminie sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz załącznikach.

Wszelkie informacje dostępne TUTAJ

Przetarg publiczny drugi dostępny jest TUTAJ