Kontakt

Zakład Wydawniczo-Poligraficzny
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
ul. Usypiskowa 2
02-386 Warszawa
tel: 22 621 64 81
tel: 22 628 00 57
e-mail: sekretariat@zwp.gov.pl
NIP: 526-22-13-544
Regon: 000018075