Przygotowanie prac do druku

PLIKI PRZYJMOWANE DO DRUKU

Najchętniej przyjmujemy pliki PDF (Portable Document Format), można również dostarczać pliki w formatach: PS, EPS, TIFF, DOC, DOCX, InDesign w wersji 2. Przyjmujemy również pliki CorelDRAW do wersji 15 z fontami zamienionymi na krzywe.

Dostarczanie prac w postaci plików MS Word, Page Maker oraz Corel może powodować komplikacje wynikające np. z braku odpowiednich czcionek.

Można dostarczać do nas pliki JPG, ale należy pamiętać o zapisaniu ich z wysoką jakością, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Przesyłając do nas pliki TIFF prosimy pamiętać, aby zostały spakowane przed wysyłaniem przez Internet oraz unikać robienia plików TIFF z małymi tekstami.

Przesyłając do nas pracę prosimy pamiętać o spadach w przypadku koloru od krawędzi do krawędzi, który powinien wynosić 5 mm. Pozwoli nam to na obcięcie pracy zgodnie z projektem i zachowanie zakładanego formatu.

 
Przykłady:
 
1. Format po obcięciu A5 (145 mm x 205 mm).
 
Margines wewnętrzny:
– do 200 stron (objętości pracy) – 15 mm
– powyżej 200 stron (objętości pracy) – 20 mm

przykładowe wymiary strony A5

Szerokość zadruku nie powinna przekraczać 115 mm, reszta to marginesy.
Wysokość zadruku nie powinna przekraczać 175 mm, reszta to marginesy.

 
 2. Format po obcięciu A4 (205 mm x 295 mm)
 
przykładowe wymiary strony A4
 
Szerokość zadruku nie powinna przekraczać 165 mm, reszta to marginesy.
Wysokość zadruku nie powinna przekraczać 255 mm, reszta to marginesy.
 
 
3. Format po obcięciu B5 (165 mm x 235 mm)
 
Szerokość zadruku nie powinna przekraczać 125 mm, reszta to marginesy.
Wysokość zadruku nie powinna przekraczać 195 mm, reszta to marginesy.
 
Adres na który należy wysyłać prace.
fotosklad@zwp.gov.pl
 

CENY

Wycena każdej pracy dokonywana jest po przesłaniu szczegółowej specyfikacji zawierającej następujące dane:

1. nakład,
2. wymagany format,
3. kolorystyka pracy,
4. objętość,
5. sposób przygotowania (rodzaje plików),
6. sugerowany materiał, na którym ma być wykonana praca,
7. sposób wykończenia introligatorskiego,
8. szczegóły dystrybucji, wysyłki.
Powyższe informacje prosimy przesłać na adres: rsobczak@zwp.gov.pl