Prenumerata „Polityki Społecznej”

„Polityka Społeczna”

okładka polityki społecznej

to czasopismo naukowe o charakterze informacyjnym i opiniotwórczym, zajmujące się problemami społecznymi Polski i współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia ludności.

Warunki prenumeraty na rok 2021:

Cena prenumeraty:
a) rocznej – 124,20 zł,
b) kwartalnej:
37,26 zł – za I i III kwartał
24,84 zł – za II i IV kwartał.
Cena jednego egzemplarza w prenumeracie i w sprzedaży archiwalnej wynosi 10,70 zł.

Należność z tytułu prenumeraty przyjmują:

POCZTA POLSKA – urzędy pocztowe

I   kwartał do 30.11.2020

II  kwartał do 28.02.2021

III kwartał do 31.05.2021

IV kwartał do 31.08.2021

RUCH SA – oddziały terenowe

I   kwartał do 23.12.2020

II  kwartał do 24.03.2021

III kwartał do 24.06.2021

IV kwartał do 23.09.2021

GARMOND PRESS SA – w każdej chwili.

KOLPORTER SA – w każdej chwili.

Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę jest o 100% wyższa od krajowej.
Numery archiwalne można nabyć w Zakładzie Wydawniczo-Poligraficznym MRPiT, ul. Usypiskowa 2, godz. 8-16.

Zamówienie na prenumeratę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zwp.gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI (W TYM  SPISY TREŚCI NUMERÓW ARCHIWALNYCH „POLITYKI SPOŁECZNEJ”)  ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE: www.ipiss.com.pl